Universitat de Barcelona

barcelona

www.ub.edu/web/ub/en/

Contacts
Miquel Robert, miquelrobert@ub.edu
Natalia Fullana, nataliafullana@ub.edu